ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

The Pelican Spirit

Αρκετές δεκαετίες πέρασαν από τότε που ο Πέτρος ο πελεκάνος, ξέφυγε από τον σχηματισμό του μεταναστευτικού του σμήνους και προσθαλασσώθηκε ημιθανής στο πέλαγος το 1958. Από τότε, ο πελεκάνος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μυκόνου και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του νησιού.

Many decades have passed since Petros the pelican fell seawards from his allotted place in the annual migration of the flock. He has become very much a part of the scene in Mykonos, having lived among us since 1958.

The Pelican Spirit